הצהרת בריאות לקורס צלילה זו נמסר לך מידע על מספר סיכונים פוטנציאליים בצלילת מכלים ועל ההתנהגות הנדרשת ממך במשך קורס הצלילה באילת. מטרת הצהרה רפואית היא לברר אם יש צורך בבדיקתך על די רופא לפני השתתפותך בקורס צלילה.

  1. חשוב לקרוא את הצהרת בריאות
  2. מעל גיל 45 חובה אישור רופא צלילה, או אם ישנה בעיה עם אחד מהסעיפים.
Call Now ButtonScroll Up