נוהל רפואי לחזרה לצלילה אחרי שחלית בקורונה

מי שאובחן כחיובי לקורונה והיה אסימפטומטי לחלוטין

מי שאובחן כחיובי לקורונה והיה אסימפטומטי לחלוטין, יוכל לחזור לצלול אם התקיימו כל הר"מ:

 • חלף 1 חודש מאז שהחלים )לפי הקריטריונים של משרד הבריאות(,
 • הינו אסימפטומטי לחלוטין כעת, אינו סובל משיעול מטריד או מקוצר נשימה במאמץ,
 • ביצע בדיקת חמצון הדם saturation Oxyhemoglobin בעזרת מכשיר oximeter pulse במנוחה וגם מיד לאחר 10 כפיפות ברכיים, והיא הייתה תקינה )%97 ומעלה(
  יהיה כשיר לצלילה לאחר שקיבל אישור בכתב מרופא )או אחות

מי שאובחן כחיובי לקורונה ולקה בסימפטומים קלים בלבד!

מי שאובחן כחיובי לקורונה ולקה בסימפטומים קלים בלבד שלא כללו קושי נשימתי משמעותי או צורך בטיפול בחמצן בשום שלב:

סימפטומים קלים:

 • שיעול
 • פגיעה בחוש הריח או הטעם
 • חום וכאבי שרירים וכד'

 

 • חלפו חודשיים מאז שהחלים (לפי הקריטריונים של משרד הבריאות)
 • העביר לרופא הצלילה מכתב "אישור החלמה מקורונה" מרופא או מאחות, המתעד ספציפית את
  הסימפטומים ומאשר שהם חלפו לחלוטין.
 • הצהיר בפני רופא הצלילה, שאינו סובל מכל סימפטומים מאז המחלה למעט הפרעות בחושי
  הריח ו/או הטעם.
 • ביצע בדיקת חמצון הדם saturation Oxyhemoglobin בעזרת מכשיר oximeter pulse
  במנוחה וגם מיד לאחר 10 כפיפות ברכיים, והיא הייתה תקינה (%97 ומעלה)

יהיה כשיר לצלילה לאחר שקיבל אישור בכתב מרופא צלילה.

מי שאובחן כחיובי לקורונה ולקה בסימפטומים בינוניים ו/או אושפז בבית חולים או באתר

מי שאובחן כחיובי לקורונה ולקה בסימפטומים בינוניים ו/או אושפז בבית חולים או באתר אשפוז חלופי כהגדרת משרד הבריאות חלפו שלושה חודשים מאז החלים:

 • העביר לרופא הצלילה מכתב "אישור החלמה מקורונה" מרופא או מאחות, המתעד ספציפית את
  הסימפטומים ומאשר שהם חלפו לחלוטין.
 • הצהיר בפני רופא הצלילה, שאינו סובל מכל סימפטומים מאז המחלה למעט הפרעות בחושי
  הריח ו/או הטעם.
 • ביצע בדיקת חמצון הדם saturation Oxyhemoglobin בעזרת מכשיר oximeter pulse במנוחה וגם מיד לאחר 10 כפיפות ברכיים, והיא הייתה תקינה (%97 ומעלה)

יהיה כשיר לצלילה לאחר שקיבל אישור בכתב מרופא צלילה.

מי שאובחן כחיובי ולקה בסימפטומים קשים ואושפז בבית חולים כשהוא נזקק לתמיכה נשימתית

נוהל רפואי לגבי מי שחלה בקורונה ומבקש לשוב לצלול בהתאם לסעיף 4 לעיל (לקה בסימפטומים
קשים):

קודם קבלת אישור לצלול יעבור בצולל את הבדיקות הבאות בהוראת רופא צלילה:

 1. צילום חזה עם פיענוח רדיולוג.
 2. בדיקת חמצון oximetry pulse במנוחה ולאחר מאמץ קל (10 כפיפות ברכיים).
 3. אק"ג.
 4. לפי החלטת רופא צלילה: תפקודי ריאות, כולל מאמץ ודיפוזיה – DLCO.
 5. לפי החלטת רופא צלילה: CT של הריאות.
 6. לפי החלטת רופא צלילה: מבחן מאמץ (אק"ג או אקו).
 7. לפי החלטת רופא צלילה: בדיקות דם לתפקודי כליות, כבד, טרופונין, CRP ,דימרים.
 8. לפי החלטת רופא צלילה: הערכת נוירולוג.

כל צולל עם ממצא פתולוגי יופנה לבירור לרופא הרשות.

Call Now ButtonScroll Up