Scroll Up

חשוב לקרוא!
נא למלא את טופס הצהרת הבריאות
במידה ויש בעיות בריאותיות או אם הינך מעל גיל 45, בנוסף להצהרת הבריאות צריך לספק גם אישור מרופא צלילה!

רשימת רופאי צלילה נא לחצו כאן
רופאי צלילה מומלצים -
ד"ר פויטש 050-5678601 (בגבעתיים) או מדי-טסט: 03-7325151